promise  ● promotion of migrants in science education in Bosnia & Hercegovina

Cilj projekta promise je promocija nauke kao studija i izbora za poziv među mladim ljudima koji su hendikepirani migrantskim korijenima  i socioekonomskim statusom. Biće razvijeni programi obrazovanja u nauci u partnerskim zemljama Austriji, Bosni i Hercegovini, Njemačkoj koji promoviraju jednake mogućnosti za sve.

Cilj se postiže …

promocijom  mladih djevojaka iz migrantske populacije  u srednjoj školi kroz Klub Lise –  naročito promocijom talentovanih djevojaka iz migrantske populacije što predstavlja direktnu mjeru podrške njihovom izboru studija

shvatanjem ovih specifičnih problema multijezičnih/multikulturnih grupa od strane nastavnika i školskih vlasti

razvojem novih ideja u podučavanju kroz Promise tim koji se sastoji od nastavnika i eksperata iz oblasti nauke, jezika i interkulturnog obrazovanja

obukom nastavnika za specijalne metode u podučavanju naučnih disciplina u multikulturnim/multijezičnim razredima

saradnjom između nastavnika i eksperata za obrazovanje zemalja porijekla i zemalja boravka radi međunarodnog harmoniziranja obrazovanja u oblasti nauke.

Svaki od četiri partnerska univerziteta je osnovao Promise-tim i Klub-Lize koji se sastaju svake godine na internacionalnoj konferenciji.

Projekat PROMISE želi da promovira studij iz oblasti nauka, posebno fizike, među mladim djevojkama. Razmjena iskustava između četiri institucije učesnice na projektu je veoma važan dio projekta jer Austrija i Njemačka imaju jedno iskustvo (deficit učenica koje se opredjeljuju da studiraju nauke – naročito djevojaka sa migrantskim porijeklom), dok u Bosni i Hercegovini i Turskoj ne poznaju taj problem. Studentice čine veliki procenat od ukupnog broja studenata koji studiraju nauke.